دلی تنها یک آژانس نیست! در دلی خارج از وقت سفر گردش کنید! از انواع جشنواره‌ها و رویدادها با خبر شوید، بهترین مقاصد سفر رو بشناسید، سفری رویایی داشته براشید و لذت ببرید! در دلی همواره برآنیم تا تازه ترین و بهترین تجربیات را رقم بزنیم.